Các tổ chức tương đương, tiêu chuẩn ISO, CMAS và WRSTC:

Đối với lặn có bình, có nhiều tổ chức cấp chứng chỉ lặn và có một số tiêu chuẩn và hội đồng được công nhận quốc tế. Bạn có thể tìm hiểu thêm về chúng trên trang Training Agencies.

Đường link nhanh đến bảng tương đương:

Các cấp độ và chứng chỉ lặn cơ bản: https://www.allthingsdiving.org/en/training-agencies/diver-levels-and-certifications/

Các chứng chỉ lặn chuyên sâu hoặc chuyên môn (sẽ sớm cập nhật): https://www.allthingsdiving.org/en/training-agencies/specialty-or-specialized-diving-certifications/

Các chứng chỉ lặn chuyên nghiệp và giáo dục: https://www.allthingsdiving.org/en/training-agencies/professional-and-educational-level-certifications/

Các chứng chỉ lặn kỹ thuật và đường dây chính (sẽ sớm cập nhật): https://www.allthingsdiving.org/en/training-agencies/technical-and-overhead-diving-certifications/

Các liên đoàn liên kết với CMAS: https://www.allthingsdiving.org/en/training-agencies/federations-affiliated-with-cmas/