Bảng chú giải về Lặn với bình khí

Bạn có biết rằng “scuba” là từ viết tắt?
Bạn có biết ý nghĩa của “DIN” là gì không?

Bảng chú giải chứa các thuật ngữ, từ viết tắt, cách diễn đạt và thuật ngữ liên quan khác đến lặn với bình khí. Bạn cũng có thể chọn một danh mục chú giải để nhận được những định nghĩa được nhóm lại tốt hơn. Và cho mỗi mục nhập, bạn có thể tìm hiểu thêm thông tin từ bách khoa toàn thư.